Общи условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между 3Д Лаб Академи ЕООД, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта-3dlab.bg (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

3Д Лаб Академи ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК BG205099725, със седалище и адрес на управление: с.Бегуновци, обл. Перник, П.К. 2395, ул. Главна 59, имейл адрес:  [email protected], телефон: 0876-56-56-09 и 0876-17-48-01

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на 3dlab.bg.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на 3Д Лаб Академи ЕООД, и общите условия за ползване на продуктите, предоставяни от 3Д Лаб Академи ЕООД като уреждат отношенията между нас и всеки един от Потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и 3Д Лаб Академи ЕООД.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и 3Д Лаб Академи ЕООД договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта-3dlab.bg.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.3dlab.bg и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице/юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги от  www.3dlab.bg.

Общи условия – настоящите Общи условия, уреждат взаимоотношенията между 3Д Лаб Академи ЕООД и Потребителите.

Обучение – Онлайн видео уроци, файлове, медия, фотографиии, кодове и подобни ресурси в сферата на 3D визуализирането и дизайна.

Продукт – Всичко което се продава и можете да се свалите от 3dlab.bg – 3D модели, текстури, HDRI, Freebies и т.н. Закупените продукти от маркета са дигитални продукти.

Маркет – Платформа, която съдържа всички продукти в 3dlab.bg.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

Сключване на договор за обучение

3Д Лаб Академи ЕООД предлага на своите Потребители Обучения в сферата на 3D визуализациите и дизайна. За да се използват предлаганите Обучения, Потребителите, трябва да създадат заявка за обучение. За целта Потребителя се регистрира в сайта 3dlab.bg.

За регистрацията си в сайта, Потребителя предоставя имейл адрес. За да се направи заявка за покупка на Обучение е необходимо Потребителя да избере конкретно Обучение, да въведе следните данни -имейл, имена, телефон, данни за фактура на юридическо лице, избор на метод на плащане, да декларира с потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и условията за Поверителност на лични данни чрез поставяне на отметка в съответните полета.

След успешно заплащане на такса за обучението, Потребителя ще получи достъп до Обучението.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на Потребителя и за сключване на договор за Обучение. Договорът за Обучение се счита за сключен от момента на изпращане от 3Д Лаб Академи ЕООД на е-mail съобщение за потвърждаване на регистрацията за обучение на Потребителя, който е-mail се изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес.

Всички условия, като достъп, технически изисквания и цена са описани на страницата за регистрация на всяко едно Обучение.

Сключване на договор за поръчка на продукти от CG Маркета

3Д Лаб Академи ЕООД предлага на своите Потребители дигитални продукти. „Продукт“ и „Продукти“ е всичко което се предлага в Маркета на 3dlab.bg и може да бъде свалено от 3dlab.bg – 3D модели, текстури, HDRI, Freebies, скриптове и подобни.

Потребител, за да закупи Продукт от маркета е необходимо да направи регистрация в сайта и заявка за покупка. За да се направи заявка за покупка на Продукт е необходимо Потребителя да избере конкретен Продукт/и и да въведе следните данни -имейл, имена, телефон, данни за фактура на юридическо лице, избор на метод на плащане, да декларира с потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и условията за Поверителност на лични данни чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Методи за плащане, цени и Процесор на плащане

След регистрация в сайта 3dlab.bg и направена заявка за покупка на Продукт и/или Обучение, Потребителите трябва да изберат един от следните методи за плащане:

 • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации

– Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Банков път – получавате проформа за плащане, в която ще са описани нашите банкови данни. Като основание на плащането, трябва да запишете номера на проформата, за която плащате. Плащането може да се извърши във физически клон на банка или ако разполагате с активно онлайн банкиране, бихте могли да извършите и онлайн превода. Веднага щом се отрази плащането в нашата система, Потребителя ще получи достъп до Обучението или до Продукта от Маркета. В зависимост от обслужващата банка на Потребителя е възможно да има забавяне на превода до три работни дни;

Някои продукти могат да бъдат достъпни за вас безплатно, докато други продукти могат да бъдат закупени срещу заплащане. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за всички такси, свързани с покупки, които правите на Сайта. Ако желаете да закупите Продукт, ние можем да предоставим, за ваше удобство, линк на Сайта към процесор на плащания, който ще обработи плащането ви за такъв продукт („Процесор на плащане“). Моля, имайте предвид, че Платежният процесор е продукт на Трета страна и че използването на уебсайта на Платежния процесор и свързаните с него услуги се управлява от условията и реда на Платежния процесор, а не от тези Условия на 3Д Лаб Академи ЕООД не носи по никакъв начин отговорност за Общите условия на Платежния процесор. Препоръчваме ви да прочетете условията и реда на Платежния процесор преди да направите покупки. Вие се съгласявате, че 3Д Лаб Академи ЕООД си запазва правото да добавя или премахва методи за обработка на плащания по свое усмотрение и без предизвестие за вас.

Възстановяване на такси и рекламация

Нашата основна цел е това, което закупувате от сайта 3dlab.bg да бъде полезно и ценно за Вас. Може да ни пишете на имейл [email protected] , с вашите уважителни причини, в рамките на 14 дневен срок от покупката на продукт от маркета (3D модели и текстури) и в рамките на 30 дневен срок от покупката на Обучение с молба да ви възстановим сумата. Опишете ни точната причина и ще се опитаме да отстраним първоначалният проблем. Понякога може да става въпрос за наша техническа грешка свързана с многото аспекти от финализирането на продукта, която можем лесно да отстраним и вие да получите финалният продукт, за който сте заплатили с отстранени грешки.

Следващият вариант е да ви предложим сходен продукт, с който да можете да замените продукта, който искате да върнете. Гарантираме пълно връщане на сумата и възстановяване само в случаите, когато поръчаният продукт има грешки, които не можем да отстраним или когато не можем да помогнем по никакъв друг начин за отстраняването на проблема, или самият продукт е описан с големи различия от реалните параметри, откъдето може да се подведете за съдържанието. При погрешно закупуване на даден продукт, можем да предложим замяна с коректен такъв.

Точките получени за награждаване от нашата програма за лоялност – 3D Lab Union, който са натрупани като „gems” на базата на продукт, който е върнат по този начин, ще се премахват от съответният профил на купувача.

Моля обърнете внимание, че 3D Lab си запазва правото да ограничи или откаже правото на връщане на пари за продукти, който не са дефектни или са закупени преди повече от 14 дни за 3D модели и текстури или 30 дни за обучения, преди искането за възстановяване.

Отказ от гаранции

Сайта и продуктите, налични чрез сайта и цялата друга информация, съдържание, софтуер, документи, и свързани графики, използвани на сайта, може да включва технически неточности, грешки или пропуски. може да се правят и периодични промени на информацията тук.

3Д Лаб Академи ЕООД и / или нейните дъщерни дружества и свързани лица, могат, но не са задължени, да правят каквито и да било промени и подобрения в сайта, продуктите, които са достъпни чрез сайта и всяка друга информация, съдържание, услуга, софтуер, продукт/и, документи и/или програми по всяко време.

 

Промяна на цени на стоки

3Д Лаб Академи ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, 3dlab.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Права на интелектуална собственост-Обучения

По време на използване на сайта 3dlab.bg, , Потребителя ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, source кодове и други подобни. Независимо дали става въпрос за платено обучение или безплатен курс от сайта 3dlab.bg, тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е 3Д Лаб Академи ЕООД. Поради тази причина, Потребителя може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си в 3dlab.bg, като той е длъжен да преустанови използването им след прекратяването на договора между страните. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Потребителя няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на 3Д Лаб Академи ЕООД.

Видео уроците са защитени с авторско право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на 3Д Лаб Академи ЕООД.

При констатиране на нарушение на авторските права, 3Д Лаб Академи ЕООД има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителски профил, да не допуска ползването на курсове и издаването на удостоверения на потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение.

Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителски профил. Потребителския профил се създава при регистриране в сайта. Потребителския профил се ползва от потребителя за достъпване на видео уроците в сайта.  Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент. При засичане, че два потребителя ползват един профил за достъп до уроците, имаме право да затворим потребителския профил на клиента.

Права на интелектуална собственост-Продукти от Маркета

Независимо дали става въпрос за платен продукт (3D модели, текстури, HDRI и др.) от 3dlab.bg или безплатен ресурс от маркета (freebies), тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е 3Д Лаб Академи ЕООД.

Условия за използване Продуките от Маркета

Може да използвате закупените Продукти във Ваши лични, комерсиални и образователни проекти, ако не нарушавате дефинираните правила в „Условия за ползване“ на сайта, а именно следните основни принципи :

 • не препродавате, отдавата под някакъв вид, който и да било от Продуктите, който сте закупили/свалили от сайта 3dlabbg и/или са собственост на 3Д Лаб Академи ЕООД.
 • не включвате Продукктите в групи с други продукти, които продавате
 • не разпространявате Продукт/и или негови модификации (дори на части от съответният Продукт/и)
 • не използвате нашите Продукти в проекти, които не са защитени от извличане на Продукт от други потребители
 • не използвате текстурите в лога, водни знаци или търговски марки от какъвто и да е вид.

 

 • нашите Продукти не могат да се използват за създаване на лога и запазени марки, от какъвто и да е вид.

Може да използвате Продуктите от Freebies във Ваши лични, комерсиални и образователни проекти, ако не нарушавате дефинираните правила в „Условия за ползване“ на сайта, а именно следните основни принципи :

 • не препродавате, отдавата под някакъв вид, който и да било от продуктите, който сте закупили/свалили от сайта 3dlab.bg и/или са собственост на 3Д Лаб Академи ЕООД.
 • не включвате Продукктите в групи с други продукти, които продавате
 • не разпространявате Продукт/и или негови модификации (дори на части от съответният Продукт/и)
 • не използвате нашите Продукти в проекти, които не са защитени от извличане на Продукт от други потребители
 • не използвате текстурите в лога, водни знаци или търговски марки от какъвто и да е вид.
 • Нашите Продукти не могат да се използват в плъгини или софтуери, който се разработват от различни лица от 3Д Лаб Академи ЕООД
 • не може да използвате 3D модели от 3D lab в сцени, който продавате, давате безплатно или ги включвате в пакети с други продукти.
 • Не можете да използвате текстури от 3d lab в материали (shaders), сцени, или 3d модели, който продавате, давате безплатно или да ги включвате в пакети с други продукти.

Не можете да нарушавате дефинираните правила в „Условия за ползване“ на сайта, а именно следните основни принципи :

 • не препродавате, отдавата под някакъв вид, който и да било от продуктите, които сте закупили/свалили от сайта 3dlab.bg и/или са собственост на 3Д Лаб Академи ЕООД.
 • не включвате Продукктите в групи с други продукти, които продавате
 • не разпространявате Продукт/и или негови модификации (дори на части от съответният Продукт/и)
 • не използвате нашите Продукти в проекти, които не са защитени от извличане на Продукт от други потребители
 • не използвате текстурите в лога, водни знаци или търговски марки от какъвто и да е вид.

 

Програмата 3D Lab Union

3D Lab Union е нашата програма за лоялност, с която ние, екипа на 3Д Лаб Академи ЕООД имаме възможност да благодарим на нашите клиенти за тяхната подкрепа и разбиране. С участието в програмата ще имате възможността да ползвате големи отстъпки, на базата на спечелени точки.

Точките които се събират и се използват за директна отстъпка се наричат “Gems”. За всяка точка съответства определена отстъпка от следваща покупка в сайта. Тези точки могат да се използват единствено в нашият сайт 3dlab.bg за генериране на съответна отстъпка и нямат смисъла на каквато и да било виртуална валута. За всяко 1 евро, с което сте заплатили продукт в сайта 3dlab.bg ще получите 10 gems (обменни точки).

Gems (обменните точки) се генерират автоматично на базата на вишите покупки в сайта 3dlab.bg съобразно цялата сума на поръчката и след това автоматично се добавят в личният ви профил, което също така значи, че така натрупаните точки можете да използвате само вие през вашият профил.

По време на поръчката на Продукт от сайта 3dlab.bg ще има секция в която ще можете да направите активна опция за за използване на отстъпка с натрупаните gems (обменните точки).

За всеки 1000 gems можете да използвате отстъпка от 3 евро. Максималната процентна отстъпка от стойността на цялата покупка може да достигне 80%.

Информация за наличните gems (обменните точки) ще бъде достъпна в личният ви профил.

Gems (обменните точки) нямамт определена валидност във времето, можете да ги трупате и използвате когато прецените.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всяко съдържание, публикувано в 3dlab.bg под всякаква форма (текст, изображение, видео или аудио) от потребителите като въпрос, отговор, коментар, статия, урок, ръководство, става собственост на 3Д Лаб Академи ЕООД.

Допълнителни условия

Използвайки 3dlab.bg, Потребителят се съгласява:

 • да спазва авторските права на всички материали на 3Д Лаб Академи ЕООД;
 • че 3Д Лаб Академи ЕООД има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от Потребителите в 3dlab.bg, в това число решения на домашни, задачи, код, статии, програми, коментари и др.;
 • че 3Д Лаб Академи ЕООД има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове или премахва лекции, курсове, продукти от маркета и др.;
 • че 3Д Лаб Академи ЕООД има право едностранно да променя съдържанието или да премахва изцяло продукти (независимо дали са платени или безплатни) от маркета в 3dlab.bg;
 • че 3Д Лаб Академи ЕООД има право да ограничава достъпа до всички материали, курсове и продукти, които не са предназначени за публично ползване;
 • че 3Д Лаб Академи ЕООД има право да разпраща имейли на Потребителите си информация, свързана с обучения, семинари, състезания, нови продукти, кампании, отстъпки и други инициативи. По всяко време Потребителя има право да се откаже от получаването на тези имейли чрез бутона „отписване“ в изпратения имейл или като се свърже с нас на посочените контакти.

В случай, че 3Д Лаб Академи ЕООД претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или бездействия на Потребители, сключили договор за обучение и/или закупили продукт от маркета (независимо дали продукта е платен или безплатен), Потребителите са длъжни да обезщетят изцяло 3Д Лаб Академи ЕООД.

В случай, че вследствие на действия или бездействия на Потребители, трети лица предявят претенции към 3Д Лаб Академи ЕООД, конкретният Потребител или Потребители, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен размер пред третото лице.

Клауза за отказ

3Д Лаб Академи ЕООД отговаря само за предоставянето на достъп до Сайта и за предоставянето на продукти чрез Сайта при условията на съответните им лицензионни споразумения. 3Д Лаб Академи ЕООД не носи никаква отговорност във връзка с Издатели на трети страни и / или Продукти на трети страни и в максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, вие се отказвате от всички искове срещу 3Д Лаб Академи ЕООД и / или нейните дъщерни дружества и свързани лица и всеки от неговите служители, директори, акционери, агенти и представители от всякаква отговорност за искове, щети (преки и косвени), разноски и разходи (включително съдебни разноски и адвокатски хонорари) от всякакъв вид и естество, произтичащо от или по някакъв начин свързан с Издатели на трети страни и / или Продукти на трети страни.

Изменения на условията

3Д Лаб Академи ЕООД има правото да променя или заменя настоящите Общи условия, за което да информират потребителите посредством съобщение в 3dlab.bg  или по имейл. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от уведомлението.

Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи договора за обучение и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Заключителни разпоредби

Всички спорове между 3Д Лаб Академи ЕООД и Потребителите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, могат да бъдат разрешени по законосъобразен начин. Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение, не води до недействителност на целия договор. Страните трябва да предприемат мерки за замяната на недействителната клауза с друга такава договорна разпоредба, а ако не постигнат съгласие, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава.

Декларация за защита на личните данни

Въведение

Тази Декларация за защита на личните данни описва вътрешни практики на 3Д Лаб Академи ЕООД при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице (“Лични данни”).

Тази политика за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, с какви цели, защо го правим, как я съхраняваме, и как можете да управлявате предоставените от Вас данни. Вашата поверителност и сигурност са от огромно значение за нас.

Информация за администратора на лични данни

3Д Лаб Академи ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК BG205099725, със седалище и адрес на управление: с. Бегуновци, обл. Перник, П.К. 2395, ул. Главна 59, имейл адрес: [email protected] , телефони: 0876-56-56-09, 0876-17-48-01

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Съгласно общия принцип, даването на съгласие или предоставянето на Лични данни от Ваша страна е напълно доброволно. Вашето решение да не дадете съгласие или да не предоставяте Лични данни не води до никакви нежелани последици за Вас. Въпреки това има обстоятелства, при които 3Д Лаб Академи ЕООД не може да предприеме действия без наличието на определени Лични данни.

Затова Вашите лични данни се събират и обработват от 3Д Лаб Академи ЕООД:

 • за да се обработят Ваши поръчки и заявки;
 • за да Ви предоставим достъп до уеб услуга или информационен бюлетин;
 • за клиентска и техническа поддръжка;
 • за анализ подобни на „Google Analytics“, за да предоставим

по-високо качество на услугите си, както и за да подобряваме дейността си.

В настоящата политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Информация, която събираме

 1. Информация при създаване на потребителски профили

За успешното използване на услугите предлагани от 3Д Лаб Академи ЕООД е необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски профил. За да създадем Вашия профил и за да предоставим услугите си имаме нужда от определена информация, която Вие директно ни предоставяте. Тази информация е:

 • Имейл;
 • Име и фамилия;

 

 1. Информация, която събираме при създаване на профил чрез социалните мрежи

Възможно е да получим информация от други източници, която да комбинираме с информация, събирана директно. Например, когато се регистрирате за услугите ни чрез профила Ви в социалната мрежа „Facebook“ и тяхната „Facebook Login“ опция, ние получаваме достъп до Вашето име, профилна снимка и електронна поща, според правилата на „Facebook“.

 1. Информация при плащане на услуги

За да получите достъп до платеното съдържание в сайта ни –онлайн уроци и CG ресурси е необходимо да извършите плащане. В зависимост от начина на плащане е възможно събирането на следната информация: държава, имена, мобилен номер, информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания, име на фирма, еик номер. Данните се събират с легална цел и данъчна регулация. Също така за техническото осъществяване плащането.

Допълнителна информация, която получаваме

Чрез употребата на нашите услуги Вие генерирате и допълнителна информация, които ние събираме и обработваме:

 1. Информация за вашия профил

С цел по-високо и качествено обслужване и съобразно вашите нужди Вие можете доброволно и по Ваше желание да въведете и допълнителна информация свързана с Вашия профил, например страна, населено място/град, телефонен номер.

 

 1. Информация при техническа поддръжка

Възможно е при използването на услугите в сайта да възникнат допълнителни въпроси или технически проблеми свързани със сайта или с предлаганите обучение и CG ресурси. В този случаи е възможно доброволно и по Ваше желание да ни предоставите допълнителна информация, свързана с начина на ползване на нашите услуги, включително снимки/„screenshots“, копия на съобщения,  допълнителна информация за контакт, за да можем да Ви окажем необходимото техническо съдействие.

 1. Информация при издаване на сертификат

При завършено обучение, всеки един курсист може да свърже с нас и ние да издадем сертификат доказващ, че е преминато онлайн обучение по специфичен курс. За тази цел всеки потребител завършил на 100% курса и имащ желание да получи сертификат ни изпраща следните данни: три имена и имейл.

 

 1. Mailchimp

”Mailchimp ” e външен инструмент, който използваме, за да изпращаме информационни бюлетини, новини и информация за продукти и услуги на 3Д Лаб Академи ЕООД. Чрез  тази система изпращаме маркетинг имейли, анализираме, оптимизираме и подобряваме нашите услуги. С тази външна система ние измерваме маркетинг ефективността ни и проследяваме дали дадено електронно писмо е било отворено.

 1. Google Analytics

Платформата на Google събира най-разнообразни данни, върху които ние нямаме контрол, но можем да наблюдаваме и анализираме. Това включва данни за пол, възраст, локация, интереси и др. Ние имаме достъп до тях единствено в агрегиран вид и по никакъв начин не можем да разпознаем кой точно от потребителите кои страници е разглеждал и какво друго е правил. Ползваме тази информация, за да си правим базови изводи за интересите на нашите потребители, локация и др., за да може да подобрим и персонализираме съдържанието в сайта.

 1. Социални мрежи

Тъй като имаме инсталирани приложения на сайта, които позволяват споделяне и връзка със социалните мрежи, е възможно техни бисквитки да се появят и на нашия сайт. Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 1. Вградено, споделено съдържание от други сайтове

Някои от продуктите на този сайт могат да включват вградено съдържание от други сайтове (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове отговаря собствени общи условия, различна политика за поверителност от тази на 3dlab.bg. Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

 

 1. Електронен бюлетин

При абонамент за нашия електронен бюлетин, се изисква Вашият e-mail . Абонаментът е доброволен и не е обвързан с правото на ползване на сайта. Данните не се предоставят на трети лица.

 

Бисквитки

„Бисквитките“ са данни, запазени на вашето устройство (компютър, таблет или телефон). Ние използваме „бисквитки“  или подобни технологии, за да предоставим нашите услуги и те да достигат безпроблемно да вас.

Използваме „сесийни бисквитки“, за да ви идентифицираме временно. Те представляват отделен вид „бисквитки“, които се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След затваряне на вашия браузър, данните се трият.

Също така използваме „бисквитки“, за да предоставим опцията „Запомни ме“.  При регистрация или при вход в сайта с въвеждане на потребителско име и парола, може да изберете въведените данни да се запомнят от браузъра ви и така не е необходимо да ги въвеждате всеки път.

Допълнително е възможно да използваме „бисквитки“, за да съхраняваме различни настройки, като избор на езика, позиции на менюта, история на поръчките, активна поръчка и персонализирано съдържание.

„Бисквитките“ могат да бъдат използвани и за измерване на маркетинговите ни усилия.

Можете да изтриете запазените „бисквитки“ от настройките на вашия браузър.  Функцията “Помощ” в повечето браузъри ще ви информира как да предотвратите браузъра ви да приема нови “бисквитки”, как да ви уведомява, когато получавате нова “бисквитка” или как да деактивирате “бисквитките” напълно. Имайте предвид, обаче, че е възможно някои от опциите в сайта ни да не функционират правилно, ако забраните нашите „бисквитки“.

Как използваме Вашата информация и цели на обработка

Използваме информацията Ви за да предоставим достъп до нашите услуги, за да подсигурим тяхното коректно функциониране, за да доставим най-високото качество, на което сме способни, както и да подобрим маркетинговите ни усилия и бизнес модела на 3Д Лаб Академи ЕООД.

Събираме информацията Ви със следните цели:

 • За да можете да използвате всички обучителни услуги, които предоставяме
 • За да можете да използвате всички CG ресурси от маркета ни
 • • За да осигурим честност и справедливост, както и да предотвратим измами
 • За да общуваме с Вас
 • За да Ви предоставим техническа поддръжка
 • За да оптимизираме нашия бизнес
 • За да оптимизираме маркетинговите ни дейности
 • За да верифицираме и потвърждаваме плащания
 • За да Ви изпращаме информация свързана с предоставените услуги
 • За да Ви изпращаме информация за нови и бъдещи услуги
 • За да Ви предоставяме социални опции
 • За да следим използването на нашите услуги и да анализираме възникващи

тенденции

 • С Ваше съгласие да предоставим персонализирани реклами, ако услугата го позволява.

Употребата на услугите ни от деца и лица под 16г.

Съобразно условията по Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) допълнително, Вие трябва да имате нужната навършена възраст, за да дадете съгласието си за обработка на лични данни. Ако Вие сте под 16 години и желаете да ползвате услугите на 3Д Лаб Академи ЕООД моля имайте предвид, че обработването на лични данни е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено писмено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

Как може да упражните правата си?

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни – [email protected].

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Информация, която споделяме за да защитим нашите услуги и да се съобразим със закона

Запазваме правото си да споделяме Вашата информация когато имаме добросъвестното основание, че законът го изисква от нас, когато е нужно за откриването, предотвратяването и разрешаването на измами, неупълномощена употреба на нашите услуги, нарушение на общите ни условия за ползване или други вредни незаконни действия, както и за да защитим потребителите си.

Период на съхранение

Ние пазим данните Ви докато профилът Ви е активен или докато данните са нужни, за да Ви предоставим нужната услуга. Възможно е да задържим данните Ви за по-дълъг период, за да се съобразим с нашите законови задължения, правни искания, държавни разследвания или разследвания за възможни нарушения на нашите общи условия, както и за предотвратяването на вреди. За да се съобразим с данъчни регулации, информацията за Вашите плащания се запазва поне 5 години.

Как запазваме и съхраняваме данните Ви

Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме и го правим във всички процеси на пристигането и съхраняването на тези данни, като ползваме криптиране, когато е необходимо. Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за най-различни легитимни правни или бизнес цели.

 

Промени по тази политика

Възможно е да ревизираме тази политика, при необходимост. Ако правим промени ще Ви уведомим своевременно.

Контакти

За всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, ние Ви насърчаваме да използвате предвидените канали за обратна връзка в съответната услуга. По този начин ще можем да реагираме по-бързо и по-качествено на Вашите запитвания.

Длъжностно лице по защита на данните:

 • Име: Ивайло Искренов
 • Имейл: office@bg

 

Данни на Комисията за защита на личните данни

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: [email protected]
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Условия за ползване на Продукти на трети страни

3Д Лаб Академи ЕООД предоставя информация, продукти, инструменти, плъгини, скриптове, библиотеки, книги, съдържание, данни, решения, онлайн курсове, услуги и/или други материали (общо наричани „Продукт/и“) достъпни от уебсайта  – https://3dlab.bg/ („Сайт“), при спазване на следните условия, в допълнение към общите „Условия за ползване“ (общо наричани „Условия“) към уебсайта на 3Д Лаб Академи ЕООД.

Чрез изтегляне, инсталиране, достъп, копиране, качване или използване по друг начин на Продукт, вие разбирате и се съгласявате, че: (a) създавате директна връзка с доставчика или автора на Продукта („Издател“) под споразумение за свързан лиценз за краен потребител или друго споразумение, приложимо за такъв Продукт (всяко „Лицензионно споразумение“), независимо от връзката ви с 3Д Лаб Академи ЕООД, съгласно условията на споразумения или условия на ползване, уреждащи използването на други общо достъпни продукти и услуги на 3Д Лаб Академи ЕООД. , (б) вашето използване на Продукта се регулира от приложимото Лицензионно споразумение, а не от условията на други споразумения за 3Д Лаб Академи ЕООД или условия за използване, уреждащи използването на други общодостъпни софтуерни продукти и услуги на 3Д Лаб Академи ЕООД, (c ) вашите лични данни / информация (напр. име, фамилия, имейл адрес) ще бъдат предоставени на издателя за целите на изпълнението, и (г) личните данни / информация, събрани чрез Продукта, са предмет Политика за поверителност на Издателя.

 1. Сайт; Продукти. Сайтът предоставя достъп за изтегляне на определени продукти. Можете да използвате Сайта, за да разглеждате, намирате и изтегляте Продукти, които да се използват във връзка с вашите лицензирани продукти или услуги на 3Д Лаб Академи ЕООД.
 2. Лицензионни споразумения. Използването на Продуктите се регулира от приложимите условията на лицензионно споразумение. Нямате право да инсталирате, осъществявате достъп или използвате който и да е продукт, който е придружен или включва Лицензионно споразумение, освен ако не сте се съгласили с условията на приложимото Лицензионно споразумение. Вие се съгласявате да спазвате всички местни закони и разпоредби относно изтеглянето, инсталирането и / или използването на Продуктите.
 3. Продукти на трети страни. Много от продуктите, предоставени за изтегляне на този сайт, са получени от независими разработчици или доставчици на трети страни („Издатели на трети страни “), а не от 3Д Лаб Академи ЕООД. Всеки издател на трета страна носи пълна отговорност за своите продукти („Продукти на трети страни“), включително, без ограничение, за (i) всяко и цялото съдържание, услуги или абонаменти, предоставени чрез или във връзка с такъв продукт на трета страна, (ii) разработване, инсталиране и използване на такъв продукт на трета страна, (iii) всякакви услуги за поддръжка и поддръжка по отношение на такъв продукт на трета страна, както е посочено в приложимото лицензионно споразумение или съгласно изискванията на приложимото законодателство, (iv) всякакви и всички гаранции за такъв продукт на трети страни, независимо дали изрично или подразбирано от закона, до степен, която не е ефективно отхвърлена в приложимото Лицензионно споразумение, или други претенции, загуби, задължения, щети, или разходи, дължащи се на неизпълнение на някаква гаранция, (v ) разследване, защита, уреждане и освобождаване от задължения или претенции от вас или от трета страна по някакъв начин, свързан с продукта на трета страна, включително, но не само, за отговорност за продукта, персонална вреда или смърт, неспазване на приложимото законодателство, правило или регулация и нарушаване или незаконно присвояване на интелектуална собственост или други права на трета страна, и (vi) установяване на покупната цена, проверка на всички плащания, събиране и плащане на всички приложими данъци и издаване на възстановяване. Моля, свържете се с Издателя на трета страни директно за възстановяване, връщане или анулиране, свързани с Продукти на трети страни. 3Д Лаб Академи ЕООД си запазва правото (но няма задължение) на мониторинг, да преглежда, филтрира, променя, отказва или премахва всеки или всички от Продукти от Сайта, включително и тези предоставени от Издатели от трети страни.
 4. Плащания. Някои продукти могат да бъдат достъпни за вас безплатно, докато други продукти могат да бъдат закупени срещу заплащане. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за всички такси, свързани с покупки, които правите на Сайта. Ако желаете да закупите Продукт, ние можем да предоставим, за ваше удобство, линк на Сайта към процесор на плащания, който ще обработи плащането ви за такъв продукт („Процесор на плащане“). Моля, имайте предвид, че Платежният процесор е продукт на Трета страна и че използването на уебсайта на Платежния процесор и свързаните с него услуги се управлява от условията и реда на Платежния процесор, а не от тези Условия, а 3Д Лаб Академи ЕООД не носи по никакъв начин отговорност за Общите условия на Платежния процесор. Препоръчваме ви да прочетете условията и реда на Платежния процесор преди да направите покупки. Вие се съгласявате, че 3Д Лаб Академи ЕООД си запазва правото да добавя или премахва методи за обработка на плащания по свое усмотрение и без предизвестие за вас.
 5. Клауза за отказ. 3Д Лаб Академи ЕООД отговаря само за предоставянето на достъп до Сайта и за предоставянето на продукти чрез Сайта при условията на съответните им лицензионни споразумения. 3Д Лаб Академи ЕООД не носи никаква отговорност или никаква отговорност във връзка с Издатели на трети страни и / или Продукти на трети страни и в максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, вие се отказвате от всички искове срещу 3Д Лаб Академи ЕООД и / или нейните дъщерни дружества и свързани лица и всеки от неговите служители, служители, директори, акционери, агенти и представители от всякаква отговорност за искове, щети (преки и косвени), разноски и разходи (включително съдебни разноски и адвокатски хонорари) от всякакъв вид и естество, произтичащо от или по някакъв начин свързан с Издатели на трети страни и / или Продукти на трети страни.
 6. Отказ от гаранции. САЙТА И ПРОДУКТИТЕ, НАЛИЧНИ ЧРЕЗ САЙТА И ЦЯЛАТА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, СОФТУЕР, ДОКУМЕНТИ, И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ НА САЙТА, МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ, ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ. МОЖЕ ДА СЕ ПРАВЯТ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ТУК. 3Д ЛАБ АКАДЕМИ ЕООД И / ИЛИ НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, МОГАТ, НО НЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ, ДА ПРАВЯТ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОМЕНИ И ПОДОБРЕНИЯ В САЙТА, ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА И ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, УСКУГА, СОФТУЕР, ПРОДУКТ/И, ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ ПРОГРАМИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
 7. Общи. С настоящото потвърждавате, че нямате право или власт да поемете или създавате някакво задължение или отговорност от името на 3Д Лаб Академи ЕООД. Всяко неизпълнение на някоя от разпоредбите на настоящите Условия не представлява отказ от тях или от друга разпоредба на настоящият регламент. Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези Условия е незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тази разпоредба ще се счита за отделима от тези Условия и няма да повлияе на валидността и приложимостта на която и да е останала разпоредба. Нямате право да преотстъпвате, прехвърляте или да давате подлицензия на някое или всичките си права или задължения съгласно тези Условия без изричното предварително писмено съгласие на 3Д Лаб Академи ЕООД. 3Д Лаб Академи ЕООД няма да носи отговорност за неизпълнение на задължения, поради причини извън неговия контрол.

3Д Лаб Академи ЕООД си запазва правото да променя тези Условия от време на време и да ви предоставя известие за такава промяна чрез публикуване на преработена версия на Условията на Сайта или по друг разумен начин, избран от 3Д Лаб Академи ЕООД.

Горепосочените споразумения могат да бъдат преведени на други езици, но българският е официалният език на това споразумение и при всеки конфликт между версията на английски език и всяка друга версия, предимство има версията на български език.
Общите условия са валидни и приложими от 01 Януари 2020.