Функционални размери – „Кухни“

Безплатен PDF с функционалните размери за кухни.

Какво получавате:

 

Един *.pdf файл, който съдържа :

  • Вертикално сечение през кухненски шкафове
  • Отстояния при кухненските острови
  • Ефективно разпределяне на работното пространство в кухнята
  • Разположение на кухня на една стена
  • Разположение на кухня на две стени
  • U-образна кухня
  • L- образна кухня с място за хранене
  • Минимални изиквания за площ

 

Всички размери и постановки са препоръчителни и могат да варират в различни граници. Изображенията са само насочващи.

3D Lab License: Free for commercial and personal use.